Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresami sklep.dagma.com.pl, oraz sklep.eset.pl jest własnością i jest prowadzony przez
 2. DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130206, REGON 008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75 000 zł, numer telefonu: 32 793 11 00, 32 259 11 00 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: sklep@dagma.pl.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Konsumentem lub Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest DAGMA sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Dagma”).
 4. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu oprogramowanie komputerowe w formie licencji (zwane dalej łącznie „Produktami”), których Sprzedawca jest dystrybutorem.
 2. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.
 3. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (bez nośnika). Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu wraz z instrukcją dotyczącą pobrania Produktu oraz:
  • dla programów ESET - nazwę użytkownika (tzw. numer EAV) oraz hasło do aktywacji Produktu albo
  • dla pozostałych programów - numer seryjny.
 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.
 5. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem są dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładkach „Opis produktu”.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta: 
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy) oraz adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 5. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury: 
  • Należy dokonać wyboru Produktu, który Klient zamierza kupić.
   • Opcja dla nowych licencji: na stronie głównej sklepu należy wybrać produkt, który klient zamierza kupić. Za pomocą filtra można zawęzić wyświetlanie produktu do tego, którego zakup Klienta Interesuje (ze względu na przeznaczenie, system operacyjny, miejsce ochrony). Po wybraniu produktu należy wpisać liczbę użytkowników w ramach licencji jaką Klient zamierza zakupić. Zostanie zaprezentowana oferta na wybrany program oraz wybraną liczbę użytkowników z licencją/serwisem na 1 rok oraz opcjonalnie na 2 i 3 lata. UWAGA! Nowa licencja na rozwiązania ESET rozpoczyna swój bieg od dnia realizacji zamówienia. Licencja na ESET Security Pack rozpoczyna swój bieg od dnia realizacji zamówienia jednocześnie dla wszystkich 3 użytkowników. Jedna nazwa użytkownika zostaje przydzielona do ochrony trzech komputerów i trzech smartfonów.
   • Opcja dla przedłużeń: na stronie głównej sklepu należy wpisać nazwę użytkownika licencji (EAV) w górnej cześci strony (w pasku bezpośrednio pod menu). Można też wybrać posiadany produkt, a następnie wybrać opcję "Przedłuż licencję". Wpisując posiadaną nazwę użytkownika licencji (EAV) zostanie zaprezentowana oferta na wybrany program oraz wybraną liczbę użytkowników z licencją/serwisem na 1 rok oraz opcjonalnie na 2 i 3 lata. UWAGA: Przedłużenie licencji na rozwiązania ESET rozpoczyna swój bieg:
    • od daty wygaśnięcia licencji bazowej – jeżeli data wygaśnięcia licencji bazowej jest późniejsza niż data złożenia zamówienia (wystawienia faktury),
    • od dnia złożenia zamówienia (wystawienia faktury) – jeżeli data wygaśnięcia licencji bazowej jest wcześniejsza niż data złożenia zamówienia (wystawienia faktury). W takim przypadku do ceny przedłużenia licencji, zostanie doliczony koszt licencji za okres od dnia wygaśnięcia licencji bazowej, do dnia złożenia zamówienia (wyrównanie serwisu, zgodnie z zasadą zachowania ciągłości licencji).
  • Następnie należy wybrać jedną z zaprezentowanych ofert klikając „Kup teraz”.
  • Po kliknięciu na „Kup teraz” pojawia się formularz możliwy do uzupełnienia w 3 opcjach:
   • dla osób prywatnych,
   • dla firm,
   • na potrzeby Centralizacji VAT (jednostki publiczne np. przedszkola, szkoły, biblioteki).
  • Formularz umożliwia podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (dane do wystawienie faktury, dane do wystawienia licencji). Po uzupełnieniu danych, przeczytaniu i zaakceptowaniu regulaminu sklepu internetowego należy kliknąć „Dalej”.
  • W kolejnym oknie pojawi się podsumowanie zamówienia. Wszystkie informacje zostaną raz jeszcze wyświetlone na ekranie, aby umożliwić ostateczną ich weryfikację. Należy uważnie sprawdzić wszystkie podane przez dane. Jeżeli przedmiot zamówienia oraz podane dane zgadzają się, należy kliknąć „Zamów i zapłać”. Kliknięcie w przycisk „Zamów i zapłać” będzie możliwe tylko, jeśli wszystkie wymagane pola zostaną prawidłowo wypełnione. Sklep automatycznie dokona sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należyt uzupełnić lub poprawić dane i ponownie kliknąć „Zamów i zapłać”.
  • Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, a na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz link do faktury pro-forma. Pojawi się również możliwość wyboru sposobu płatności. Do wyboru jest tradycyjny przelew (zaliczka) oraz płatności on-line.
  • Standardowo licencje na wszystkie programy dostarczane są w wersji elektronicznej (dostarczany jest certyfikat licencyjny oraz link do strony z wersją instalacyjną programu).
  • Jeżeli Klient wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
  • Jeżeli Klient wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy eCard, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą płatniczą, od dnia autoryzacji płatności.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności: 
  • On-line przelew z banku internetowego. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy eCard, gdzie dokonuje wyboru banku. Sprzedawca akceptuje przelewy on-line:
   • Alior Bank
   • Banki Spółdzielcze
   • Citi Handlowy
   • Credit Agricole eprzelew
   • db Transfer
   • Eurobank
   • Getin Bank
   • Idea Cloud
   • Millennium
   • mPay
   • mTransfer
   • Noble Bank
   • Pekao24 przelew
   • Plus Bank
   • Płacę z BOS
   • Płacę z Idea Bank
   • Płacę z ING
   • Płacę z Inteligo
   • Płacę z iPKO
   • Płacę z Orange
   • Płacę z PBS
   • Pocztowy24
   • R-Przelew
   • Santander 24
   • Sky Cash
   • T-mobile
   • Toyota Pay Way
   • Volkswagen Bank direct
   • Envelo
  • On-line karta płatnicza. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na bezpieczną stronę firmy eCard, gdzie należy dokonać wyboru karty płatniczej. Sprzedawca akceptuje wyłącznie następujące karty płatnicze: 
   • Visa
   • MasterCard
   • MasterPass
   • Maestro
  • Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia.
  • Inne typy płatności dostępne za pośrednictwem firmy eCard: 
   • PayPal
   • BLIK
   • Wydrukuj i zapłać
 2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 
  • PKO BP SA Oddział Katowice 87 1020 2313 0000 3902 0344 6234
  • Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

§ 6. DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 3. Klucze licencyjne oraz linki do pobrania Produktu zostaną wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie 5 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 4. Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki.
 5. Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu. Jeżeli adres wysyłkowy jest inny niż dane do wystawienia faktury należy go przesłać na maila sklep@dagma.pl.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice, fax. 32 259 11 90, e-mail: sklep@dagma.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.
 8. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz formularz (oświadczenie o odstąpieniu od umowy) są dostępne również na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Ważne informacje dla konsumenta”.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@dagma.pl, faksem na numer 32 259 11 90 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o: 
 2. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz.922), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną w serwisach sklep.dagma.com.pl oraz sklep.eset.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

 

Życzymy udanych zakupów
Dagma sp. z o.o.

 

 

 

 

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma DAGMA Sp. z o.o.

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma DAGMA Sp. z o.o. (dalej „Dagma”) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Dagma przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach acsdagma.com.pl, acsdagma.pl, anzena.com.pl, anzena.eu, anzena.pl, baracuda.com.pl, dagma-art.com, dagma-art.com.pl, dagma-art.eu, dagma-art.pl, dagma-foto.com, dagma-foto.com.pl, dagma-foto.eu, dagma-foto.pl, dagma-photo.com, dagma-photo.com.pl, dagma-photo.eu, dagma-photo.pl, dagma.com.pl, dagma.eu, dagma.net.pl, dagma.pl, dagmaart.com, dagmaart.com.pl, dagmaart.eu, dagmaart.pl, dagmafoto.com,, dagmafoto.com.pl, dagmafoto.eu, dagmafoto.pl, dagmaphoto.com, dagmaphoto.com.pl, dagmaphoto.eu, dagmaphoto.pl, dagmaplytki.pl, deslockplus.com.pl, deslockplus.pl, eset.com.pl, format2.pl, handlowa.pl, netasq-stormshield.com.pl, netasq-stormshield.pl, netasqstormshield.com.pl, netasqstormshield.pl, nod32.com.pl, nod32.pl, plytki.pl, sell.pl, senhasegura.at, senhasegura.eu, senhasegura.ch, senhasegura.com.pl, senhasegura.de, senhasegura.pl, stc-polska.com, stc-polska.com.pl, stc-polska.pl, stormshield.com.pl, twojedzieckowsieci.com.pl, twojedzieckowsieci.pl, wielkie-formaty.pl.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) zamieszczamy Państwu kilka informacji, które dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest DAGMA sp. z o.o., ul Pszczyńska 15, 40-478, Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852, (dalej: Administrator)

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Na podstawie art. 37 RODO, DAGMA wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

DAGMA przetwarza dane osobowe w celu dostarczania swoim Klientom towarów i usług zapewniających bezpieczeństwo informacji oraz na potrzeby przeprowadzania działań marketingowych mających na celu promowanie towarów i usług znajdujących się w portfolio DAGMA oraz zwiększania i kształtowania świadomości bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Nasze cele:

 • rejestracja zakupionych rozwiązań i usług,
 • świadczenie pomocy technicznej,
 • organizacja wydarzeń i szkoleń,
 • udostępnianie wersji testowych oferowanych rozwiązań,
 • wysyłka newsletterów.

JAKIE PRZESŁANKI LEGALIZUJĄCE WYKORZYSTUJEMY ABY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

DAGMA może przetwarzać dane osobowe na podstawie kilku przesłanek legalizujących, wynikających z art. 6 RODO:

 • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody,
 • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio DAGMA,
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów DAGMA, na które składają się
  • marketing bezpośredni własnych towarów lub usług,
  • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu umowy.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH?

Odbiorcami danych mogą być pracownicy, producenci i podmioty współpracujące z DAGMA (np.: podmioty realizujące wysyłki) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Ze względu na to, że niektóre produkty znajdujące się w portfolio DAGMA, należą do producentów, których siedziby znajdują się poza obszarem EOG, w przypadku podejmowania działań przed zawarciem umowy na zakup takiego rozwiązania lub w przypadku jego zakupu, bądź w przypadku przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych, Państwa dane, w zakresie niezbędnym do realizacji celu, będą przekazywane poza wspomniany obszar.

Poniżej znajduje się lista producentów współpracujących z DAGMA, wraz ze wskazaniem ich siedzib:

 • Acronis (Szwajcaria),
 • DESlock (UK),
 • ESET (Słowacja),
 • Mitsogo (USA),
 • Microsoft (USA),
 • MT4 Tecnologia (Brazylia),
 • Pearson VUE (USA),
 • Peoplecert (Cypr),
 • QSAN (Tajwan),
 • Safetica (Czechy),
 • Stormshield (Francja),
 • StorageCraft (USA).

Aktualna lista producentów znajduje się w poniższym linku: https://www.dagma.com.pl/Produkty

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

 • na podstawie wyrażonej uprzednio zgody – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
 • w wyniku nabycia produktów lub usług, które znajdują się w portfolio DAGMA – do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń,
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów DAGMA – do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń.

JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Państwa danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Państwem, w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach znajdujących się w serwisach należących do DAGMA.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Dagma. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych DAGMA sp. z o.o.

Dane o charakterze nieosobowym

Dagma jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Dagma, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do Dagma zawierają odnośniki do innych stron WWW. Dagma nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Dagma.

Google Analytics i Bazo

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics i Bazo. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics i Bazo w celach wyżej opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 


 

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852